Bokmål

Kristusveier

http://www.ways-of-christ.com/nb/

Personvernerklæring

Vi gleder oss over at du interesserer deg for nettstedet vårt. Nedenfor forklarer vi deg om og i hvilken grad vi behandler dine personopplysninger.

1. Til hvilket formål og på hvilket rettsgrunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Vi behandler dine personopplysninger ene og alene for å kunne kommunisere med deg. Rettsgrunnlaget er fastlagt i art. 6 avsn. 1 lit. f i EUs personvernforordning (DSGVO).
Dette Internett-prosjektet er ikke kommersielt aktivt og har dermed ingen kundebase og ingen butikk- eller betalingssider. Vi bruker heller ikke personlige opplysninger til reklameformål eller markeds- og meningsforskning.

2. Hvilke kategorier av personlige opplysninger behandler vi?
Vi behandler bare de opplysningene som du gir oss selv. I tillegg til navn, e-postadresse og språk kan dette også være informasjoner om din religiøse verdensanskuelse, alt etter innholdet i e-postene du sender oss.

3. Hvilke kilder stammer personopplysningene fra som vi ikke har mottatt fra deg?
Vi behandler bare de opplysningene som du gir oss selv.

4. Hvem er det som mottar dine opplysninger?
Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeperson.

5. Gjøres overføringen til et tredje land med hensikt?
En overføring til et tredje land gjøres ikke med hensikt.

6. Hvor lenge lagres opplysningene dine?
Vi lagrer dine personopplysninger (e-poster) så lenge vi trenger de for f.eks. å svare eller arbeide med innholdet, såfremt du ikke ber om at vi skal slette de.

7. Kontakt for personvern
Du kan kontakte vår kontaktperson for personvern via vårt sikre e-postskjema. Du kan når som helst be oss om informasjon, korrigering eller sletting av dine kommunikasjoner.

8. Blir tilgangsinformasjonene lagret når du bruker internettet?
Som vanlig standard lagrer vår Internett-tilbyder (host provider) informasjoner om enhver tilgang til serveren (sporing for oppretting av loggfiler) av Internettsikkerhets- og statistiske grunner og i hans hhv. vår berettigede interesse (art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO). Tilgangsinformasjonene omfatter filnavnet til opphentet nettsted, maskintype, brukerens operativsystem, nettlesertype og -versjon, dato og klokkeslett, [overført datamengde, melding om vellykket henting,] anonymisert IP-adresse . Av sikkerhetsgrunner og for feilsøking blir loggfilene lagret i maksimalt 21 dager og blir deretter slettet. Annen type bruk (til bevissikring) finner høyst sted i tilfelle sikkerhetshendelser (f.eks. angrep på nettsteder).

9. Bruker dette nettstedet informasjonskapsler (cookies)?
Datamaskinen din får ingen informasjonskapsler eller annen spyware (spionasjeprogrammer) fra disse nettstedene, og vi forfølger deg ikke på Internett. Vi oppretter ingen personlige profiler.

Datamaskinsikkerhet:

Dette nettstedet bruker kun html og et par CSS-skriftformateringsangivelser. Det bruker bevisst elementer, som Java, Javascript eller aktive styreelementer, som mange har deaktivert i sikkerhetsinnstillingene. Bare søkersiden trenger Javascript ("Active Scripting").

Siden vi har informasjonssider og ingen kjøpsavviklings- eller betalingssider, har ikke tekstsiden hittil trengt noen koding ("https"). Det ville faktisk redusere hentehastigheten. Ofte er ikke https-sider kompatible med gamle nettlesere. Nytt hos oss er at vi tilbyr kontaktskjemaer med https-sikkerhet. I fremtiden planlegger vi å tilby flere sider også med "https"-sikkerhet.

Tekniske anmerkninger
Angående nettsidenes utforming når det gjelder barrierefrihet på nettet ("accessibility"): engelsk og tysk.

Til startside