Kristusveier

 

Hjelp
til selvtest ved arbeid med hovedtekstene til "Kristusveier"

- i det egne indre - og når det gjelder realiseringen i livet.

Generelt:

Har jeg lest "Innføring i meningen og bruken av denne teksten"? (Hvis ikke: les den en gang til, særlig dersom det er mange generelle uklarheter.)

Har jeg studert kapitlene i denne kommentaren i riktig rekkefølge? (Hvis ikke, hvis du seriøst har til hensikt å bli tilhenger av Jesus, bør du helst også studere kapitlene foran.)

Har jeg studert til nå uten å ha den kvelende følelsen av at jeg har gått videre fra steder i teksten som jeg ikke har forstått helt? (I så fall må du gå tilbake til de stedene dette gjelder og prøve å betrakte dem uten fordommer.)

Har jeg lest siden "metodiske henvisninger til meditasjon..." for å få en dypere forståelse, opplevelse og studium og forsøkt å anvende stoffet?

Har jeg oversikt over mine nåværende evner, karakteregenskaper og min livsstil? (Hvis nei, tenk godt gjennom dette og gjør notater).
Hvis ja: Finnes det i forbindelse med det jeg har studert en slik egenskap som jeg ønsker å forbedre og som jeg vil ta med i bønnen?

Har jeg tenkt over om jeg vil sette de siste erkjennelsene mine ut i livet? 

Lar jeg meg allerede lede av samvittigheten min

Har jeg higet etter eller oppnådd å la meg direkte føres av Gud gjennom Jesus Kristus på min vei?

Hvor står jeg så i mitt forhold til Gud?

Tilbake til startsiden http://www.ways-of-christ.com/nb/

Veier til Jesus Kristus, hans bidrag til utviklingen av bevisstheten, menneskeheten og jorden:  en uavhengig informasjonsside, med nye synspunkter fra mange  forsknings- og erfaringsområder, med praktiske henvisninger for den personlige utvikling.